ΠΟΥΛΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Λογισμικό υψηλής τεχνολογίας, 100% Windows Native Εφαρμογές

Αγαπητέ Πελάτη

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ:  287  /  752497 - 83  
   IBAN:   GR49 0110 2870 0000 28775249 783

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                            
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ:  6343 - 010380-207    
IBAN:   GR51 0171 3430 0063 43010380 207
    
ALPHA BANK
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ:  57403861                     IBAN:  GR36 0120 6060 0000 00057403 861
Η IPG Software σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που συνεχίζετε να δείχνετε...

Για την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής
Αναβάθμισης ή Αγοράς Λογισμικού που κάνατε,  μπορείτε να xρησιμοποιήσετε κάποιον
λογαριασμό από τους Κάτωθι και να καταθέσετε την αξία της Συναλλαγής όπως φαίνεται στο/α Συνημμένα Τιμολόγια...
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2018 (c) ΠΟΥΛΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, All Rights Reserved
Powered by HTML5, CSS & jQuery